WELKOM

Welkom op de site van de Praktijk voor Fysiotherapie Rob van der Heiden te Nieuwe Tonge. In deze praktijk kunt u terecht voor een persoonlijke benadering van uw gezondheidsprobleem.

Zernikeweg 65
3241 MG Middelharnis
Bedrijventerrein "De Oostplaat"


Op deze locatie hopen wij u met drie fysiotherapeuten met drie behandelkamers n een kleine fitness nog beter van dienst te kunnen zijn. De praktijk in Nieuwe Tonge blijft ongewijzigd aan de Burg. Overdorpstraat 33.

KWALITEIT

De praktijk stelt hoge eisen aan de kwaliteit van de aan u te leveren behandelingen. Daarom staan we geregistreerd in het Kwaliteitsregister Fysiotherapie en volgen we regelmatig bijscholingen. De praktijk is aangesloten bij het Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) en de Nederlandse Vereniging voor Dry Neeling (NVDN).

Voor de revalidatie na het plaatsen van een voorste kruisband plastiek maakt de praktijk onderdeel uit van een kwaliteitsnetwerk, t.w. Combined Quality Care (CQC). Hierbij wordt in samenwerking met o.a. het Ikazia ziekenhuis en de Zestienhoven kliniek , beiden te Rotterdam, op een evidense based en wetenschappelijke wijze de geopereerde knie gerevalideerd.

AFSPRAAK

Indien u een gezondheidsprobleem heeft waarvoor u de fysiotherapeut in deze praktijk zou willen consulteren kunt u dit zowel mt als zonder tussenkomst van de huisarts doen. In het laatste geval spreken we van Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF) en zal de fysiotherapeut de arts op de hoogte brengen van de behandeling.

ECHOGRAFIE

Na het volgen van een echografie-opleiding n diplomering in juni 2014 mag ik mij echografist noemen. Het is dus vanaf heden mogelijk om een echografie van uw bewegingsapparaat te laten vervaardigen.

De kosten voor een echografie bedraagt 15 euro per sessie. Echter wordt de echografie door uw arts aangevraagd, worden de kosten vergoed door uw zorgverzekering mits u een aanvullende verzekering hebt voor fysiotherapie.

Door het gebruik van echografie hopen wij binnen onze praktijk uw diagnose n het vervolg van uw behandeling nog verder te verbeteren.

Rob van der Heiden

NIEUWE PRAKTIJK

Vanaf 1 januari 2015 kunt u voor fysiotherapie ook in onze nieuwe praktijk aan de Antoon Coolenstraat 104 te Sommelsdijk (huisartspraktijk B-Hoed) terecht.
Evenals in onze praktijken in Nieuwe Tonge en Middelharnis bieden wij u:

  • Fysiotherapie
  • Dry Needling
  • Medische fitness
  • Revalidatie
  • Manuele lymfe drainage
  • Sportfysiotherapie
  • Echografie

Cursus valpreventie

Per oktober 2019 gaan we voor ouderen, die valgevaarlijk zijn en/of valangst hebben, een cursus valpreventie aanbieden.
Dit initiatief is ontwikkeld i.s.m. Paulina.nu, de gemeente , het bedrijfsleven en de zorgverleners op Goeree Overflakkee.
Zowel in groepen van max. 8 personen in de praktijk aan de Zernikeweg 65 te Middelharnis als individueel thuis (voor diegenen die niet naar de praktijk kunnen komen) worden ouderen getraind om zo minder valgevaarlijk te worden en van hun valangst af te komen. De groepstrainingen zullen bestaan uit een 10 weken durende cursus van 1 training per week.
Opgeven kan zowel telefonisch ,0615227109, als via de site info@fysioheiden.nl. Bovendien kan het ook via de eigen huisarts of POH. Er is een kleine eigen bijdrage van 25 euro.


THERAPEUTEN

Rob van der Heiden
BIG nr:99046088804

Fysiotherapeut
D
ry Needler
Echografist
E-mail:info@fysioheiden.nl
Tel.: 0615227109
(b.g.g. voicemail inspreken)

Ron van Wezel
BIG nr:59055631604

Fysiotherapeut
Sportfysiotherapeut
Dry Needler

Tel.: 0652206221

Marisca Lucas
BIG nr:59918279504

Fysiotherapeut
Dry Needler
Hart-, long- en neurorevalidatie

Tel.: 0642597594
(b.g.g. voicemail inspreken)

LOKATIES

Nieuwe Tonge
Burg. Overdorpstraat 33
3244 XB Nieuwe Tonge

Middelharnis
Zernikeweg 65
3241 MG Middelharnis
Bedrijventerrein "De Oostplaat"

Sommelsdijk
Antoon Koolenstraat 104
huisartspraktijk B-Hoed
SommelsdijkOPENINGSTIJDEN

Middelharnis
Maandag 08.00-22.00 uur
Dinsdag 08.00-22.00 uur
Woensdag 08.00-22.00 uur
Donderdag 08.00-22.00 uur
Vrijdag 08.00-18.30 uur
Zaterdag 08.00-13.30 uur
Nieuwe Tonge
Maandag 08.00-22.00 uur
Dinsdag 08.00-22.00 uur
Woensdag 08.00-22.00 uur
Donderdag 08.00-22.00 uur
Vrijdag 08.00-21.00 uur
Zaterdag 08.00-13.30 uur
Sommelsdijk
Maandag 08.00-12.30 uur
Dinsdag 08.00-12.30 uur
Woensdag 08.00-12.30 uur
Donderdag 08.00-12.30 uur
Vrijdag 08.00-12.30 uur
Zaterdag 08.00-12.30 uur